2nd Battle of Oland

26th July 1789
Fought at : Baltic Sea - North Atlantic Ocean
Part of : Russo-Swedish War (1788 - 1790)
Previous action : Battle of Hogland 17.7.1788
Next action : Actions around Barosund 31.7.1789 - 24.10.1789

 

Sweden

 
Ship NameCommanderNotes
Försiktigheten (64)  
Fäderneslandet (62)  
Dristigheten (62)  
Fröja (40)  
Eurydice (40)  
 

Russia

 
Ship NameCommanderNotes
Sviatoi Ravnoapostolnyi Knyaz Vladimir (100) Aleksei M Kireevsky
Sviatoi Nikolai Chudotvorets (100) F I Kalugin
Dvenadtsat Apostolov (100) Nikolai Fedorov
Rostislav (100) Pavel Yakovlevich Chichagov (1767-1817)
Iezekiil (78)  
Kir Ioann (74)  
Mstislav (74)  
Sviatoi Piotr (74)  
Yaroslav (74)  
Prints Gustav (70)  
Rodislav (66)  
Boleslav (66)  
Sviatoslav (66) Andrei M Bachmanov
Iziaslav (66)  
Vysheslav (66)  
Mstislavets (42)  
Briachislav (38)  
Slava (32)  
Podrazhislav (32)  
Premislav (32)  
Nadezhda Blagopoluchiia (32)  
Pobeditel (18)  
Stashnyi (14)  
Neva (8)  
 

Sources


IDNameAuthorType

Previous comments on this pageno comments to display
Make a comment about this page

Recent comments to other pages

Date postedByPage
Saturday 18th of January 2020 19:42CyBritish Other Vessels hoy 'Unity' (1693) (4)
Saturday 18th of January 2020 17:44Charles DaceBritish Other Vessels hoy 'Unity' (1693) (4)
Thursday 16th of January 2020 10:01CyRené Joseph Bouvet de Précourt (1715-1782)
Thursday 16th of January 2020 09:29Admiral HawkeRené Joseph Bouvet de Précourt (1715-1782)
Wednesday 15th of January 2020 08:54cyThomas Goldesborough (d.1828)