Nicolaas Sebastiaan Aalbers


NationalityDutch 
RolesNaval Sailor 
Date of Birth21.10.1772 - Terborg ref:631
First Known Service1804ref:1583
FatherBerend Aalbers (1729-1797)ref:631
MotherBarta Meijerink (1730-1777)ref:631
Last Known Service26.7.1806CSORN
Date of Death26.7.1806ref:1582
Cause of DeathDied of woundsCSORN

Event History


Date fromDate toEventSource
180326.7.1806Pallas (36), Kapitein and Commanding OfficerTRN5
1804 Kapitein der 3de klasseref:1583
26.7.1806 Action of 1806-07-26 
1807 AALBERS (N.S.), kapitein ter zee, voerde het bevel over de brik De Zwaluw, deel uitmakend van het eskader van Staringh, dat voorjaar 1789 naar Indië vertrok en Dec. 1789 daar aankwam. Hij nam deel aan de krijgsverrichtingen tegen Boni (1790) en hielp een opstand in Solo voorkomen, waarna hij verder in de Molukken streed. Zijn schip bleek voor de terugreis te zwak te zijn; op de Merkuur keerde hij met het eskader (1792) naar het vaderland terug. In 1803 met het eskader van Hartsinck naar Indië vertrokken, voerde hij het bevel over het fregat de Pallas. Hij raakte met dit schip en een paar kleinere 26 Juli 1806, uit de Molukken terugkeerend, in straat Saleyer slaags met twee engelsche schepen en werd al spoedig zwaar gewond, terwijl na zware verliezen zijn schip door den jongsten luitenant werd overgegeven. Hij stierf kort daarna.  ref:1583
1807 Google translation of above Dutch entry: AALBERS (NS), sea captain, commanded the brig The Swallow, part of the squadron Staringh that spring 1789 went to India and Dec. 1789 arrived. He participated in the military operations against Boni (1790) and helped prevent a revolt in Solo, after which he continued fighting in the Moluccas. His ship was found to be too weak for the return trip; the Merkuur he returned to the squadron (1792) returned to the country. In 1803 left the squadron Hartsinck to India, he commanded the frigate Pallas. He touched on this ship and a few smaller July 26, 1806, from the Moluccas reverting in street Saleyer clashed with two English ships and soon became seriously injured, while heavy losses after his ship was given by the youngest lieutenant. He died shortly thereafter.ref:1583


Previous comments on this pageno comments to display
Make a comment about this page

Recent comments to other pages

Date postedByPage
Friday 3rd of July 2020 00:38Albert ParkerJohn Midwinter (d.1753)
Wednesday 1st of July 2020 11:29Ray MiltonBritish Third Rate ship of the line 'Conqueror' (1801) (74)
Tuesday 30th of June 2020 15:47Carlos AlvarezSpanish galley 'Santa Ana' (0000) (3)
Monday 29th of June 2020 20:04Adam QuinanBritish Third Rate ship of the line 'Indefatigable' (1784) (64)
Friday 26th of June 2020 20:19Albert ParkerSir John Lockhart (6th Baronet Lockhart-Ross of Carstairs) (1721-1790)