Pieter Claesse Decker


NationalityDutch 
RolesNaval Sailor 

Event History


Date fromDate toEventSource
1672 Kapiteinref:
1672 Bommel (24), Kapitein and Commanding OfficerDWAS-1600
28.5.1672 Battle of Solebay 
1689 Provincie van Utrecht (60), Kanonnier and Commanding OfficerDWAS-1600
1690 Zeelandia (46), Kapitein and Commanding OfficerDWAS-1600
1691 Leiden (64), Kapitein and Commanding OfficerDWAS-1600

Notes on Officer


Biographical notesref:

DECKER (Pieter Claesse), zeekapitein bij het collegie ter admiraliteit te Amsterdam, voerde het bevel op het fregat Bommel in 1672, en over het tweede smaldeel der schepen onder den admiraal Jacob Lobs, bestemd tot het vrijhouden der Zuiderzee, om Amsterdam en Noord-Holland tegen overval te bewaren. Niet alleen voldeed hij aan dien last, maar verontrustte ook de in de omstreken gelegerde Fransche en Munstersche troepen. Vermoedelijk is hij dezelfde Amsterdamsche kapitein wiens schip Zeelandia, van 64 stukken, bleef op het Goodwinsend bij het binnenzeilen van Duins in 1690.

Translation by Google

DECKER (Pieter Claesse), sea captain by the Admiralty Collegie to Amsterdam, the command on the frigate Bommel introduced in 1672, and the second squadron of ships under Admiral Jacob Lobs intended to keep free of the Zuiderzee, to Amsterdam and North Holland to protect against robbery. Not only did he meet that burden, but also troubled the French stationed in the vicinity and Munster troops. Presumably he is the same Amsterdamsche captain whose ship Zeelandia, 64 pieces, kept on Goodwin Send in the inner liner of the Downs in 1690.
Previous comments on this pageno comments to display
Make a comment about this page

Recent comments to other pages

Date postedByPage
Saturday 28th of March 2020 06:15Tim OakleyBritish Sixth Rate frigate 'Vestal' (1779) (28)
Thursday 26th of March 2020 20:15Steve ManuelAmerican Privateer ship 'General Putnam' (1778) (20)
Thursday 26th of March 2020 08:36Tim OakleyEdward Hamilton Clark
Tuesday 24th of March 2020 01:15J R FreemanSir Thomas Teddeman (1620-1668)
Sunday 22nd of March 2020 19:18regisBritish schooner 'Gipsy' (1799) (19)